Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har sidste år i samarbejde med Folketingets arbejdsmiljøforligskreds nedsat et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen og komme med forslag til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats. Baggrunden for dette initiativ var en erkendelse af at 2020-planen ikke når sine mål, og at de indsats, der skulle sikre at målene blev nået, ikke fungerer tilstrækkeligt.

Ekspertudvalget er sammensat af Pia Gjellerup som formand, fire særligt udpegede eksperter samt fire repræsentanter for DA, LO, FTF og KL. Pia Gjellerup er er leder af Center for Offentlig Innovation og har tidligere være chef i DJØF, justitsminister, finansminister og erhvervsminister. De fire eksperter er forskningsoverlæge Lene Falsgaard Eplov, arbejdsmiljøchef hos NCC Kåre Christensen, overlæge på arbejdsmedicinsk klinik, professor Henrik Kolstad samt markeds- og projektchef hos NIRAS joblife Per Tybjerg Aldrich.

Kommissoriet viser at ministeren har store ambitioner med udvalgets arbejde: Ekspertudvalget skal basere sine anbefalinger på en samlet analyse af hele den nuværende arbejdsmiljøindsats, og det skal inddrage erfaringer fra andre sektorer, andre lande og international viden på området. Læs mere her