Den 20. januar 2017 blev ikke kun en mærkedag for det fremtidige forhold mellem USA og Europa, men også for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark: Den 20. januar var nemlig dagen hvor der blev afholdt stiftende årsmøde i AM-PRO og de arbejdsmiljøprofessionelle foreninger og selskaber i Danmark fik en fælles paraplyorganisation.
Formålet med AM-PRO er at arbejde med følgende fire opgaver:

• at fremme en bedre arbejdsmiljøfagligt funderet forebyggende arbejdsmiljøindsats
• at udvikle og koordinere samarbejdet mellem arbejdsmiljøprofessionelle foreninger og selskaber
• at bidrage til den arbejdsmiljøfaglige og -politiske debat
• at styrke det internationale samarbejde blandt arbejdsmiljøprofessionelle

Det er ArbejdsmiljøNet, Arbejdsmiljørådgiverne, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, Center for Studier i Arbejdsliv og IDA Arbejdsmiljø (tidligere Selskab for Arbejdsmiljø), der står bag stiftelsen af AM-PRO, og som indtil videre er medlemmer af AM-PRO. Læs mere om medlemmerne
AM-PRO kommer snarest muligt til at overtage den danske repræsentation i ENSHPO (den europæiske organisation for arbejdsmiljøprofessionelle).
AM-PRO’s opgaver vil i det daglige blive varetaget af et forretningsudvalg bestående af Anders Kabel, Ida Arbejdsmiljø og Arne Helgesen, Arbejdsmiljørådgiverne.