arbejdsliv arbejdsmiljoraadgiverne arbejdsmiljonetdasamIDA_Arbejdsmiljoe_Sand_RGB_9mm

 

KALENDER

 

3. – 5. maj 2017
Implementing and evaluating organizational interventions, NIVA, København

8. – 10. maj
ArbejdsmiljøNets årskonference, Kolding

15. maj 2017
Udnytter I det fulde potentiale i APV, IDA, København

16. – 18. maj 2017
Human Factors in Arctic Work, NIVA, Helsinki, Finland

Se flere

Ønsker til en ny minister

Med en øget pensionsalder og dermed en øget alder på arbejdsstyrken er det forebyggende arbejdsmiljøarbejde vigtigere end nogensinde. Det er ikke bare vigtigt for at undgå her-og-nu-omkostningerne ved arbejdsulykker. Skal de ældre reelt være i stand til at bestride deres jobs i en høj alder, skal vi allerede nu sikre, at de ikke er nedslidte fysisk eller psykisk.

Læs mere ved at klikke på overskriften…

NYHEDER

AM-PRO og den internationale arbejdsmiljøindsats

AM-PRO samarbejder med europæiske og internationale arbejdsmiljøorganisationer.

Læs mere

Forskning

Om forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv i Danmark.

Læs mere